Integritet och säkerhet


Integritet

Denna integritets- och säkerhetspolicy gäller denna webbplats, men inte nödvändigtvis andra Ultimate Consultings webbplatser. När du lämnar denna webbplats, vänligen läs igenom integritetspolicyn på den webbplats du besöker. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy, ber vi dig lämna webbplatsen. Genom att besöka och använda den här webbplatsen, godkänner du villkoren för den här integritetspolicyn.
Automatisk lagring av icke-personlig information
Vår målsättning är att alltid skydda integriteten hos våra besökare. Notera dock att vi kan samla statistisk gällande våra kunder, besöksfrekvens och relaterad webbplats-information till tredje part, men den statistiken omfattar ingen personlig identifierbar information.

Personlig information

För att kunna besvara dina frågor och önskemål kan det bli nödvändigt att fråga efter personlig information som ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi använder den informationen för att kunna besvara din fråga eller kontakta dig via e-post, vanlig post eller telefon för att informera dig om nya produkter, tjänster eller särskilda erbjudanden. Om du lämnar en order på en produkt, efterfrågar en tjänst eller publicerar innehåll på den här webbplatsen, kan vi behöva kontakta dig för ytterligare information för att kunna fullfölja din order och/eller förfrågan.I det fall vi inte är av lag tvungna, kommer vi inte att vidarebefordra din kontaktinformation till någon tredje part utan ditt godkännande, förutom då det är nödvändigt för att kunna fullfölja din order och/eller fråga. Du godkänner även att Ultimate Consulting äger rätt att utbyta information, given av dig, mellan dotterbolag för de ändamål som nämnt tidigare. I tillägg till den personliga information du delger oss, kan den här webbplatsen använda sig av teknologi som låter oss samla in teknisk information som din Internet IP adress, din dators operativsystem, din browser typ, trafikmönster och adressen på någon refererande webbplats.

Säkerhet

Vänligen notera att även om det alltid är belagt med viss risk att lämna personliga uppgifter, vare sig det sker via telefon eller över Internet, och inget system är helt säkert eller skyddat mot intrång eller ”hackningsförsök” har Ultimate Consulting vidtagit åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för otillåten åtkomst, olämpligt användande och inkorrekt personlig information. Exempelvis använder vi krypteringsteknik när vi samlar in eller sänder känslig data. Vi hand har alla personliga uppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL).

Riktighet hos samlad data

Ultimate Consulting kommer på eget initiativ, eller vid din förfrågan, fylla på, rätta till eller ta bort ej komplett, felaktig eller föråldrad personlig data som Ultimate Consulting erhållit vid driften av denna webbplats.

Identifiering av besökare

Ibland kan information lämnas på din dator för att tillåta oss att identifiera dig. Den här informationen kallas vanligen ”cookies”. Genom att visa när och hur våra besökare använder vår webbplats, kan den informationen hjälpa oss att förbättra innehållet. Vi använder enbart cookies för att kunna se information från vår webbplats. Användandet av cookies är mycket vanligt bland webbplatser idag. Cookies lagras på din egen hårddisk och inte på vår webbplats. Om du inte önskar använda cookies, eller vill få information om när cookies placeras på din dator, kan du göra en sådan inställning i din webbläsare.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, utan i förväg anmält, göra förändringar i den här policyn eller ändra eller ta bort tillgången till den här webbplatsen.