Volymlicenser

Initiera distributionen av programvaran elektroniskt via nedladdning direkt från kundwebb.

Enklare än någonsin att skaffa...

I allmänhet får köparen programvaran levererad på exempelvis CD inom ramen för ett volymavtal eller så kan den beställas separat i samband med licensköpet men det kan också vara så att kunden själv initierar distributionen av programvaran elektroniskt via nedladdning från kundwebb. Detta sammantaget gör det enklare än någonsin att skaffa, installera och administrera datorprogram för företag.

Har du frågor kring Microsofts Volym-licensiering.

Välkommen att kontakta vår Licensexpert, Lotta Jansson (070-190 47 76)
Du kan även e-posta till lotta.jansson@ultimateconsulting.se

Microsoft Open License

Varaktig licensrätt - Microsoft Open License är ett avtal som löper på två år med betalningar i samband med varje beställning av licenser. Ingen standardisering, valfritt antal licenser kan licensieras under hela avtalstiden. Software Assurance ingår inte som standard i Open men kan kopplas till licens i samband med ny beställning.
Läs mer om Microsoft Open License

Microsoft Open Value

Varaktig licensrätt eller prenumeration - Microsoft Open Value är ett avtal som löper med årliga betalningar. Du får tillgång till Microsofts samtliga affärsprodukter och kan välja att använda programvarorna permanent eller tillfälligt (prenumeration). Open Value erbjuder maximal flexibilitet för företag samt för eventuella koncernbolag vilka också kan ingå i samma avtal. Genom Open Value kan du välja att standardisera programvarorna för organisationens samtliga datorer men det går också att genomföra engångsköp.
Läs mer om Microsoft Open Value