Licenser från Microsoft

Effektivisera arbetet - inte bara viktigt, utan nu nödvändigt.

För små och medelstora företag.

För små och medelstora företag är Microsoft Open-programmen de bästa alternativen. Företag har många fördelar i att standardisera programanvändningen och att samordna företagets inköp av programvarulicenser. Programmen består av Microsoft Open Value samt Microsoft Open License.

Stora företag och koncerner.

För större företag / organisationer och koncerner (250+ datorer). Microsoft har fyra olika volymavtalslösningar som passar kundgrupperna: Select, Select Plus, Enterprise Agreement och Enterprise Subscription Agreement.
Samtliga löper över 3 år.

Microsoft


Kontakta gärna Lotta Jansson direkt på 070-190 47 76.
Du kan även e-posta till lotta.jansson@ultimateconsulting.se

Läs mer

MSDN  MSDN

Licenser  Licenser

Läs mer om SAM  Läs mer om SAM

Nyheter/kampanjer:

PowerObjects CRM-bok  Easy-License

Utbildningslicenser.

Det finns flera fördelar i att teckna ett licensavtal, bland annat erhålls volymrabatter, administrationen förenklas och det är lättare att överblicka kostnaden för licenserna. Microsoft har tagit fram fyra olika licensavtal anpassade till studerande, lärare och skolor.

Licenser i molnet?

Förr var man ju tvungen att beställa dem direkt från Microsoft, men numera kan du få allt samlat snyggt och prydligt i samma avtal som dina andra licenser, direkt från oss. Du slipper helt enkelt hålla koll på flera ställen samtidigt och riskerar inte att dina molntjänster stängs av bara för att du missat att hämta fakturaunderlag från Online-portalen.

Microsoft Cloud