SAM - Software Asset Management

Håll koll på dina licenser, det sparar du sjukt mycket pengar på!

Utnyttja programvaran till fullo

Många upplever att skillnaderna mellan ”programvara” och ”licens” inte framgår tydligt. En effekt av det kan vara att man väljer att skaffa ett stort antal stycklicenser trots att en volymlicens, det vill säga ett licensavtal för flera användare, hade kunnat vara både enklare och förmånligare för organisationen.

En annan effekt kan vara att programvara som endast får användas på en dator kopieras till flera, ofta utan att den ytterst ansvarige är medveten om att det sker. Detta leder tyvärr till så kallad underlicensiering, något som överallt i världen är ett brott mot upphovsrätten. I många fall sker dock det motsatta, d.v.s. att man har för många licenser, s.k. överlicensiering.

Dock är det vanligaste scenariot en kombination, d.v.s. att man har för många licenser av vissa programvaror, medan man sitter underlicensierad på andra. Som sagt, att hålla koll på sina licenser kan man spara mycket pengar på!

SAM


Kontakta gärna Lotta Jansson direkt på 070-190 47 76 om du har frågor.
Du kan även e-posta till lotta.jansson@ultimateconsulting.se

Vad menas egentligen?

Korrekt term på svenska är egentligen inte mer dramatisk än “Licenshantering”. På engelska används ofta begreppet Software Asset Management, och då menas att optimera inköp, implementering, uppdateringar och användande av programvara. Software Asset Management används vanligen av IT-avdelningar på företag i syfte att minska kostnader för programvarulicenser och ha kontroll över företagets användning av programvara. Från vaggan till graven.