Microsoft Dynamics CRM Online

Sammanställning på några nyheter som rör "Update 1" för CRM Online...

För Microsoft CRM 2015 Online

Serviceuppdatering, "Update 1", för CRM Online, en uppgradering som rullas ut för fullt

Nya Microsoft CRM Online 2015 har under vintern rullats ut till flertalet kunder av CRM Online. Fortfarande är det dock en del kunder som inte fått version 2015 och nu kommer en relativt omfattande serviceuppdatering också.

För befintliga CRM Online- kunder har Microsoft planerat utrullningen med början maj 2015 och detta kommer säkert att pågå en tid framöver.

Vad har vi för huvudsakliga justeringar att se fram emot?

Microsoft har för denna uppdatering fortsatt att skapa integration och samverkan med lösningarna inom Office 365. Det gäller för e-post som hanteras genom server-till-server- kopplingen mot Exchange Online, nu även Excel Online, OneNote och andra funktioner som har sitt ursprung i SharePoint Online.

Förbättringar i de mobila apparna, som ju finns för de marknadsledande mobil-operativen och utrustningarna, fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.

Nya funktioner kommer samtidigt till de närstående produkterna, som Microsoft Social Engagement (kopplingen till sociala media), Dymanics Marketing (Microsofts "tyngre" marknadslösning), Paratue (Microsofts "tyngre" lösning för kundservice).

Det här är bra för användare av Microsoft Dynamics CRM Online är min bedömning!

Nedan har jag sammanställt några punkter av intresse.

Ny verktygsrad för navigering:
För webbläsare är ju numera navigeringen placerad i överkant och menyerna aktiveras då muspekaren placeras över ett menyalternativ. Detta arbetssätt har bara något förändrats, i det att menyikonerna är bättre grupperade och något mindre i storlek (jag tror att det blir tydligare och trevligare...). Arbetssättet med menyn liknar det som finns i Dynamics Marketing

 • Mindre horisontellt rullande på huvudmenyn (som ju är väldigt positivt).
 • Snabblistning med senast använda vyer och senaste öppnade poster.
 • På formulär finns en ny snabbnavigering till olika sektioner på formuläret.
 • Navigering till relaterade entiteslistor blir klarare och enklare.

Ombyggd Excel-funktionalitet:
Här blir det spännande att se vad som gjorts, ser lovande ut.

 • Exportbegränsningen på 10.000 poster borta. Ökning till 100.000 eller 32MB utlovas, vilket räcker långt.
 • Från en vy i CRM kan du öppna Exchange Online direkt.
 • Excellistan kan du till-och-med uppdatera rad för rad och spara tillbaka det ändrade in i CRM
 • Om du behöver analysera CRM-data på fältet... Nya möjligheter öppnas med den nya Excel-onlinekopplingen.
 • Excels nya format .xlxs används nu, äntligen.
 • Förbättringar i presentationen. Som för olika dtatyper, fältlängder etc.
 • One-Click Download. Exporterar till Excel direkt utan mellanfrågor och konverterad till riktig Excel-tabell.

Inbyggd OneNote Online:
Ny möjlighet att dela gemensamma arbetsytor med kollegor, som inte har CRM-licens men väl har tillgång till SharePoint Online.

 • SharePoints OneNote blir en del av CRM Online.
  Microsofts verktyg för "fria" noteringar, med möjlighet att hantera textnoteringar, bilder, "ljudanteckningar", "friritning" mm. Likt dokumentkopplingen till SharePoint blir det en del inställning och konfiguration innan du kan använda denna del.

Koppla Exchange-mappar till poster i CRM:
Ny möjlighet att hantera e-posten...

 • Mappar skapade i Exechange Online direkt i CRM.
  Mappar av e-post (max 25st mappar per CRM-post) blir synliga direkt i CRM. En möjlighet till följd av den nya server-till-server- kommunikationen. Mapparna i Exchande Online kan du manuellt fylla med e-Post eller låta ske med automatik via en regel i Exchange Online.

Skapa O365-grupper:
Samverka med medlemmar i ditt team som inte har CRM-licens (genom dokument, ePost, OneNote mm). Intressant nyhet!

Viss utökad sökmöjlighet i Avancerad Sök:
Förfinad sökmöjlighet på datumfält
Vad sägs om, Older Than X Minutes, Older Than X Hours, Older Than X Days, Older Than X Weeks, Older Than X Years

Färgschema och företagslogo:
Allt för att få det mera "personligt". I första läget är det nog endast gemensamt för hela lösningen som erbjuds.

 • Skapa din organisations eget färgschema.
 • Visa din organisations logga i CRM.

Ny och utökad datumhantering:
DateTime-datatypen har hittills varit knuten till den lokala användarens tidszon. Nu utlovas möjlighet att hantera datum och tidszon som inte är knuten till den lokal användares inställning.

Utökade inställningsmöjligheter för CRM-uppdatering från inkommande aktiviteter:
Redan idag går det att automatiskt skapa poster från köer som fylls på från t.ex inkommande e-Post. För dessa fina möjligheter utlovas utökad funktionalitet.

Apparna för smarttelefoner/plattor:
Efter att "CRM Online 2015 Update 1" har installerats för din organisation finns en ny app att ladda ner. Den går under beteckningen "Configure once, deploy everywhere". Möjligheterna att anpassa vad som ska visas i de mobila utrustningarna har utökats betydligt. Vad som ska visas ställs in via CRM:s systemunderhåll. ("CRM for phones express", den tidigare lösningen ska du nog glömma snabbt!)

 • Vilka tabbar, sektioner och fält som ska visas kan du ställa in.
 • Vilka instrumentpaneler som ska visas. Du kan också ställa in dessa väldigt väl för din organisations behov.

Till våra kunder

En positiv känsla...
Den känsla jag har är att det händer ganska mycket som är positivt för användaren, även om det känns som att det inte är så mycket som händer i själva användargränssnittet i alla fall för den som redan använder CRM Online.
Ska vi gissa att användaren, som inte går in för att använda de direkta nya funktionerna, inte behöver oroa sig särskilt mycket och kan lära sig nyheterna ganska snabbt och smärtfritt.

Några tips...
Ni som har både Exchange Online och SharePoint Online och inte ännu inte aktiverat den så kallade server-till-server- kopplingen.
Ta kontakt med oss så försöker vi guida er i denna process.
För er som har CRM Online kommer Microsoft att uppgradera systemen ungefär som tidigare. Vissa uppgraderingar kommer bara att göras, utan förvarning och de lite tyngre kommer att annonseras. Ni får då möjlighet att bestämma tidpunkt för detta om ni så önskar (hanteras via Office 365 adminportal).

Hälsningar
Jouko

mscrm crm

CRM

För effektiva säljprocesser.

mscrm service

Tjänster

För effektiv ärendehantering och serviceplanering.

mscrm marknad

Marknad

För kampanj, marknadslistor och kampanjsvar.

mscrm social

Socialt

Med social koppling.