Microsoft Dynamics CRM

Det är inte produkterna utan relationerna till dina kunder som är motorn...

Modern IT-lösning för CRM

Det finns en uppsjö av CRM-system på marknaden och de historiskt dominerande lösningarna har sina tekniska grunder i 1990-talets IT-teknik. Microsoft Dynamics CRM är från grunden utvecklad med det senaste av Microsoft-teknologier för Microsofts IT-plattformar.
Vi säger att det är ett säkert val, som följer med i teknikutvecklingen, är skyddat med senaste Microsoftteknologier och kommer att finnas med under mycket lång tid framöver.Kontakta gärna Jouko direkt på 070-741 44 10 om du har frågor.
Du kan även e-posta till jouko.myllyla@ultimateconsulting.se

CRM-lösning i molnet

Du licensierar "ditt" Microsoft Dynamics CRM Online via ett prenumerationsavtal. Det är det smidigaste sättet att få tillgång till ett professionellt CRM och som vi på Ultimate Consulting varmt rekommenderar.

Vad kan vi göra för dig?

Vår första uppgift är att snabbt hjälpa dig i gång. Du får ditt CRM riktigt uppsatt i Microsoft Online Services och vi gör de åtgärder som behövs för att du direkt ska kunna starta med ditt CRM-användande.
Sedan om du behöver stöd och hjälp, av vad slag det än må vara, finns vi till hands för att göra de insatser som du önskar.

mscrm crm

CRM

För effektiva säljprocesser.

mscrm service

Tjänster

För effektiv ärendehantering och serviceplanering.

mscrm marknad

Marknad

För kampanj, marknadslistor och kampanjsvar.

mscrm social

Socialt

Med social koppling.