Microsoft CRM Online

CRM med IT-stöd handlar om att tjäna mer pengar - kort och gott, så är det...

Är du ute efter att...

Hantera kundinformation centralt, höja säljarnas produktivitet och effektivitet, optimera marknadskampanjer och erbjudanden, öka kundernas nöjdhet och lojalitet - kort sagt.

Dra nytta av ett komplett CRM-system som tillhandahålls online.

Servicefunktionens betydelse...

Vi ser en ökad betydelse av servicefunktionen i affärsprocessen. Gör kundservicedelen till en riktigt flexibel och professionell funktion så ökar du samtidigt kundlojaliteten och därmed lönsamheten.

Dra nytta av ett komplett CRM-system som tillhandahålls online.

Hur är det med mobiliteten?

Mobiliteten och utrustningarna för mobilt användande utvecklas i rask takt och det är helt nödvändigt att din CRM-lösning hänger med på det tåget.

Microsoft i molnet

På det hela taget ser vi att Microsoft fortsätter att skapa integration mellan affärsapplikationerna i molnet, som Office 365, Yammer, Skype för företag, SharePoint och Power BI för Office 365, som sammantaget bygger mervärde för Microsoft CRM Online.

mscrm crm

CRM

För effektiva säljprocesser.

mscrm service

Tjänster

För effektiv ärendehantering och serviceplanering.

mscrm marknad

Marknad

För kampanj, marknadslistor och kampanjsvar.

mscrm social

Socialt

Med social koppling.