Easy-Service avtal

Det skall vara enkelt att få service när man behöver det och du väljer själv vilken av de två förmånliga avtalen du föredrar.

Alternativ A

Det skall vara enkelt att få service när man behöver det. Easy-Service, alternativ A, vilket har ett fast pris per licensierad användare och månad. Då kan man ställa de flesta frågor kostnadsfritt om vi “har svaret i huvudet” (vilket vi har i nio fall av tio).

Skulle det behövas kvalificerad serviceinsats från vår sida så har ni ett fördelaktigt fast timpris. Minimidebitering är en halvtimme. Avtalet förutsätter att vi är POR (Partner of Record) för era Microsoft Online- licenser under avtalstiden..

Alternativ B

Om ni istället vill ha Easy-Service, alternativ B: Ingen fast kostnad för vare sig avtal eller användare under tiden avtalet gäller. Det enda ni förbinder er till är att ha oss som POR (Partner of Record) för era Microsoft Online- licenser under avtalstiden.

Samtliga support/service-ärenden debiteras fast timpris. Minimidebitering en timme.